Faillissement

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland  van 25 juli 2016, is de surséance van betaling van de stichting Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland,  beëindigd en omgezet in een faillissement, met benoeming van ondergetekende tot curator en mr. M. Wouters tot rechter-commissaris. Op diezelfde datum is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Thuiszorg Noord-Holland B.V. eveneens met benoeming van ondergetekende tot curator en mr. M. Wouters tot rechter-commissaris.


De curator en zijn medewerkers zijn als volgt bereikbaar:


Kantoor Den Helder 

Postbus 42 

1780 AA Den Helder

Drs. F. Bijlweg 8a  

T: 0223 660114 

E: sweens@knuwer.nl

F: 0223 660354

Kantoor Alkmaar 

Postbus 75 

1800 AB Alkmaar 

Comeniusstraat 10a

T: 072 5127117

E: sweens@knuwer.nl

F: 072 5126957


Werknemers

Indien u werknemer bent van de gefailleerde onderneming, dan zal de curator u op zeer korte termijn informeren over een mogelijk ontslag en een bijeenkomst met het UWV om u in de gelegenheid te stellen uw aanspraken op achterstallig salaris en een werkloosheidsuitkering bekend te maken. U zult vooral per e-mail op de hoogte worden gehouden.

Via het interne mailsysteem ontvangt u een uitnodiging voor de intake door het UWV. In de ontslagbrief zijn de data waarop de intake plaatsvindt, vermeld. U ontvangt per e-mail nog aanvullende informatie.

Om de communicatie efficiënt te laten verlopen, verzoeken wij u eventuele vragen per e-mail faillissementen@knuwer.nl aan het kantoor van de curator te stellen.

Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Werknemer.

U bent cliënt van ZorgBedrijf of Thuiszorg NH

 De curator treedt in overleg met de gemeenten en verzekeraars waar ZorgBedrijf of Thuiszorg NH zorg levert. De curator is in overleg met kandidaten die belangstelling hebben activiteiten over te nemen. Voor de komende periode wordt de zorg in ieder geval zoals gebruikelijk verleend. De curator zet zich er voor in de zorg zo goed mogelijk en ononderbroken voort te zetten.

Handelscrediteuren

Indien u een handelscrediteur bent van de gefailleerde onderneming en nog een openstaande vordering heeft, kunt u deze vordering bij voorkeur per e-mail faillissementen@knuwer.nl indienen. U ontvangt vervolgens na enige tijd (afhankelijk van het aantal crediteuren) een bevestiging of uw vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Bij het indienen verzoeken wij u de vordering te specificeren onder toezending van de openstaande facturen, algemene voorwaarden, een overeenkomst indien beschikbaar en een overzicht van de deelbetalingen die hebben plaatsgevonden.

Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Crediteur.

 Opdrachtgever

Indien u een opdrachtgever bent van de gefailleerde onderneming met een lopende of nog aan te vangen opdracht geldt het volgende. Uw gegevens zijn bij het bedrijf bekend. De curator zal met voorrang de lopende opdrachten inventariseren en u zo spoedig mogelijk rechtstreeks informeren wat er met de opdracht gaat gebeuren. U hoeft vooralsnog geen documentatie in te dienen, omdat deze bij het bedrijf waarschijnlijk al beschikbaar is. Eventuele vragen kunt u bij voorkeur per e-mail faillissementen@knuwer.nl indienen.

Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Opdrachtgever.

 Pers

Voor overleg met of informatie van de curator verzoeken wij de media in contact te treden met mevrouw Helga Wouda van Knuwer advocaten (telefoon 0223 660 114 / e-mail wouda@knuwer.nl). Indien u ons per e-mail uw contactgegevens stuurt, zullen wij zo spoedig mogelijk reageren.

 Verslagen

De curatoren brengen een eerste verslag uit binnen vier weken na het uitspreken van het faillissement en vervolgens iedere drie maanden.

Als de gefailleerde onderneming een besloten vennootschap is, zijn de verslagen in te zien en te downloaden via het Centraal Insolventieregister. Dit register is te bereiken via de website http://insolventies.rechtspraak.nl/

Indien u een verslag wilt ontvangen dat niet is gepubliceerd via het Centraal Insolventieregister, kunt u per e-mail faillissementen@knuwer.nl kosteloos een verslag opvragen bij ons kantoor.

Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Verslag.

 


 
please consider the environment before printing this webpage.