Cliënttevredenheid 2014

ZorgBedrijf en Thuiszorg Noord-Holland laten iedere twee jaar een cliënttevredenheidonderzoek uitvoeren door een extern, door VWS erkend, onderzoeksbureau. Dit hebben we in 2014 wederom laten uitvoeren door Triqs. Vanwege de transparantie van onze organisatie plaatsen wij hieronder de factsheet van het AWBZ onderzoek met de uitkomst van Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland.

Wij zijn bijzonder trots op het gerealiseerde rapportcijfer: 8,62. Hiermee krijgen wij duidelijk het vertrouwen van onze clienten en geven zij onmiskenbaar aan ons positief te waarderen. 

Download de factsheet 2014: dynamic/file/Factsheet_Thuiszorg_ZorgBedrijf_Noord_Holland_2014.pdf

please consider the environment before printing this webpage.